Baanbrekend onderzoek

In een langlopend Amerikaans onderzoek is de relatie tussen breinziekten, zoals Parkinson, MS, Tinnitus en Dementie en slechthorendheid aangetoond

Door onverzorgde slechthorendheid nemen de cognitieve functies van het brein bij een slechthorende sneller af dan bij een goedhorende.

Een duidelijk bewijs om afnemend gehoor vroegtijdig te ondersteunen met een hooroplossing.

Wij vertellen u daar graag meer over.